FSC certificaat
Op vrijdag 21 februari heeft er een jaarlijkse audit plaats gevonden met betrekking tot het FSC Certificaat. 
De audit werd uitgevoerd door certificerings instelling De&D Consult.Zoals verwacht kwam Rudie Jansen Schilders & Totaalonderhoud prima door deze audit. De&D Consult
heeft het certificaat daarom weer verlengt.

Om er zeker van te zijn dat hout dat met FSC-certificaat wordt aangeboden daadwerkelijk uit een FSC-bos
afkomstig is, dienen alle schakels in de handelsketen gecertificeerd te zijn voor de chain of custody.

Certificering vindt plaats op bedrijfsniveau. Alle bedrijven in de handelsketen, van zagerij tot fabrikant van
eindproducten, zijn in staat de stroom FSC-gecertificeerde houtproducten apart te houden van de overige
producten, zowel administratief als fysiek. Dit geeft de (eind)gebruiker zekerheid dat de grondstof voor
een product daadwerkelijk afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen.

Alleen FSC-gecertificeerde bedrijven mogen het FSC-label op een product plaatsen en kunnen een product
met een FSC-claim verkopen, verwerken of monteren.

Waarom FSC?
80% van de dieren zijn voor hun leven afhankelijk van het bos evenals miljarden mensen die in het bos leven
of werken.

Volgens FSC is de beste manier om bossen te behouden ze te gebruiken. Maar dan wel op een verantwoorde
manier. Dus door rekening te houden met ecologische, sociale en economische belangen.

De voorwaarden voor verantwoord bosbeheer zijn vastgelegd in de FSC Principes en Criteria. Deze 'spelregels'
worden door de ecologische, sociale en economische 'spelers' gezamenlijk bepaald. Via certificering wordt
gewaarborgd dat de regels worden nageleefd. FSC is het enige systeem voor verantwoord bosbeheer dat op
deze wijze werkt en daardoor als enige wordt gesteund door milieu- en ontwikkelingsorganisaties als WWF,
Greenpeace en OxfamNovib.

Door FSC-hout te kopen draag u dus bij aan behoud van bossen en een gezonde leefomgeving voor mens en
dier wereldwijd.

Meer vraag naar FSC-hout en FSC-papier = Meer FSC-bos!film FSC
Te horen op Optimaal FM

spot1
spot2